Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skälderviken (WA52813004)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skälderviken (WA52813004)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skälderviken (WA52813004)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skälderviken (WA52813004)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Båstad - 1278
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Skälderviken
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6244805
SWEREF99 TM Östlig: 354748

RT 90 2,5 gon V - X: 6248666
RT 90 2,5 gon V - Y: 1304893

WGS84 Latitud: 56.3256693038
WGS84 Longitud: 12.6510012867

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton S5 S5
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Bottenfauna S5 S5
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi S5 S5

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton Växtplankton   12 gånger per år 1997 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 12 gånger per år 1997 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 1997 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 12 gånger per år 2008 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen   12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 12 gånger per år 1994 1999
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 12 gånger per år 1994 1999
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1994 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Nordvästskånes kustvattenkommittéBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Nordvästskånes kustvattenkommittéLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 156969 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000