Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Laholmsbukten (WA88179174)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laholmsbukten (WA88179174)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laholmsbukten (WA88179174)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laholmsbukten (WA88179174)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Båstad - 1278
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västerhavet kustvatten
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6262302
SWEREF99 TM Östlig: 363561

RT 90 2,5 gon V - X: 6266069
RT 90 2,5 gon V - Y: 1313917

WGS84 Latitud: 56.4853706607
WGS84 Longitud: 12.7843032604

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton LX LX
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi LX LX

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton Växtplankton   12 gånger per år 1997 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 1997 2015

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen   12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 12 gånger per år 1994 1999
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 12 gånger per år 1994 1999
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 12 gånger per år 1994 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Nordvästskånes kustvattenkommittéLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Nordvästskånes kustvattenkommittéLjusförhållandenSiktdjup
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 157475 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000