Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Viren (WA49129869)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Viren (WA49129869)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Viren (WA49129869)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Viren (WA49129869)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6276992
SWEREF99 TM Östlig: 513806

RT 90 2,5 gon V - X: 6279000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1464400

WGS84 Latitud: 56.636910063
WGS84 Longitud: 15.2250803487

ETRS-89 Latitud: 56.63690
ETRS-89 Longitud: 15.22508

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar 8 Viren
SRK, Ronnebyån Nätprovfiske 8 Viren
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi 8 Viren
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Screening miljögifter Viren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån Nätprovfiske Fisk   Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 1972 -
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Naftalen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Triklorbensener 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorbensen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Aldrin 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Endrin 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Heptaklor 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 1 gång per år 2020 2020
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 0 -
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klordan 1 gång per år 2020 2020
VER, Kronobergs län, Miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS 1 gång per år 2020 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, RonnebyånFisk
LjusförhållandenSiktdjup
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, RonnebyånPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Växtplankton