Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Viken (WA97630768)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Viken (WA97630768)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Viken (WA97630768)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Viken (WA97630768)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Karlsborg - 1446
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6500665
SWEREF99 TM Östlig: 458157

RT 90 2,5 gon V - X: 6503420
RT 90 2,5 gon V - Y: 1411390

WGS84 Latitud: 58.6442553677
WGS84 Longitud: 14.2791084967

ETRS-89 Latitud: 58.64425
ETRS-89 Longitud: 14.27910

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar 1570 Viken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeLjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas