Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örsbaken (WA28753563)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örsbaken (WA28753563)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örsbaken (WA28753563)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örsbaken (WA28753563)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6511829
SWEREF99 TM Östlig: 622519

RT 90 2,5 gon V - X: 6512610
RT 90 2,5 gon V - Y: 1575938

WGS84 Latitud: 58.7291632841
WGS84 Longitud: 17.1161685071

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll DR Skanssundet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Ljusförhållanden   12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Näringsämnen   12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Näringsämnen Nitrit 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Temperaturförhållande   12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Försurning   12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Försurning pH 12 gånger per år 1970 -
RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1970 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun Nyköpingsfjärdarnas recipientkontroll Konduktivitet   12 gånger per år 1970 -