Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trosafjärden (WA35006227)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trosafjärden (WA35006227)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trosafjärden (WA35006227)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trosafjärden (WA35006227)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Södermanland - 04
Kommun
Trosa - 0488
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6529621
SWEREF99 TM Östlig: 647091

RT 90 2,5 gon V - X: 6530110
RT 90 2,5 gon V - Y: 1600730

WGS84 Latitud: 58.8811344762
WGS84 Longitud: 17.5518489657

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll V1 Västra Stadsfjärden Linje V1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Ljusförhållanden   2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Näringsämnen   2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Temperaturförhållande   2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Försurning   2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Försurning pH 2 gånger per år 1986 -
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1986 -