Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Toften (WA60763218)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Toften (WA60763218)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Toften (WA60763218)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Toften (WA60763218)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:43 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6547864
SWEREF99 TM Östlig: 473742

RT 90 2,5 gon V - X: 6550450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1427550

WGS84 Latitud: 59.069353
WGS84 Longitud: 14.542041

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 2040 Toften
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar 2040 Toften
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar 2040 Toften

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   annat 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var femte år 1974 2014
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var femte år 1974 2014
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var femte år 1974 2014
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var femte år 1974 2014
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var femte år 1974 2014
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1974 2014
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2003 2014

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1976 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1993 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1987 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1974 1995
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 2016 2018
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve