Multen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656285-143110
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Multen (WA98050955)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Multen (WA98050955)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Multen (WA98050955)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Multen (WA98050955)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:41 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lekeberg - 1814
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1969
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560300
SWEREF99 TM Östlig: 477140

RT 90 2,5 gon V - X: 6562850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1431100

WGS84 Latitud: 59.181229
WGS84 Longitud: 14.60001

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8366 Multen, väst
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar 2210 Multen
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 2210 Multen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1974 2015

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1987 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1974 1995
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tolfte år 1969 1988
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tolfte år 1969 1988
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1976 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1993 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1974 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1976 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve