Torsbyfjärden, södra

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658269-165138
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Torsbyfjärden (WA41522409)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Torsbyfjärden (WA41522409)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Torsbyfjärden (WA41522409)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Torsbyfjärden (WA41522409)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
2015
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6582799
SWEREF99 TM Östlig: 697098

RT 90 2,5 gon V - X: 6582693
RT 90 2,5 gon V - Y: 1651387

WGS84 Latitud: 59.33
WGS84 Longitud: 18.46

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi RK-KUST-V Torsbyholme V Torsbyholme

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton   8 gånger per år 2015 2016
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 8 gånger per år 2015 2016

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden   8 gånger per år 2015 2016
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 8 gånger per år 2015 2016
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen   8 gånger per år 2015 2016
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 3 gånger per år 2015 2016
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 3 gånger per år 2015 2016