Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Edsviken (WA40513570)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Edsviken (WA40513570)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Edsviken (WA40513570)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Edsviken (WA40513570)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sollentuna - 0163
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6591983
SWEREF99 TM Östlig: 668361

RT 90 2,5 gon V - X: 6592226
RT 90 2,5 gon V - Y: 1622757

WGS84 Latitud: 59.43
WGS84 Longitud: 17.96

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken KMÖ-KUST-EDS1 Edsviken, Landsnora
KÖ, Sollentuna kommun, miljögifter Miljögifter i fisk Edsviken, Landsnora

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Växtplankton   4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Näringsämnen   4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Ljusförhållanden   4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2014 -
KÖ, Sollentuna kommun, miljögifter Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2011 2012
KÖ, Sollentuna kommun, miljögifter Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2011 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkanLjusförhållandenSiktdjup

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 156828 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000