Visten

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661530-136485
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Visten (WA95455082)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Visten (WA95455082)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Visten (WA95455082)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Visten (WA95455082)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Forshaga - 1763
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1993
Slutår
2004
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6611918
SWEREF99 TM Östlig: 410293

RT 90 2,5 gon V - X: 6615300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1364850

WGS84 Latitud: 59.6357266398
WGS84 Longitud: 13.409062633

ETRS-89 Latitud: 59.63572
ETRS-89 Longitud: 13.40906

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Fo1 Visten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 1993 2004
SRK, Klarälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 1993 2004