Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Edeboviken (WA79325467)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6664775
SWEREF99 TM Östlig: 699563

RT 90 2,5 gon V - X: 6664650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1654850

WGS84 Latitud: 60.07
WGS84 Longitud: 18.58

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Hallsta pappersbruk Hälsotillstånd hos abborre RK-KUST-6 Hallsta Pappersbruk, Edeboviken 6
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation RK-KUST-6 Hallsta Pappersbruk, Edeboviken 6
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment RK-KUST-6 Hallsta Pappersbruk, Edeboviken 6

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Hallsta pappersbruk Hälsotillstånd hos abborre Fisk   Var femte år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Hälsotillstånd hos abborre Fisk Fisk i kustvatten Var femte år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation Makroalger och gömfröiga växter   Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2013 -