Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6670813
SWEREF99 TM Östlig: 698640

RT 90 2,5 gon V - X: 6670700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1654000

WGS84 Latitud: 60.12
WGS84 Longitud: 18.57

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna RK-KUST-H Hallsta Pappersbruk, Edeboviken H
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation RK-KUST-H Hallsta Pappersbruk, Edeboviken H
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment RK-KUST-H Hallsta Pappersbruk, Edeboviken H
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Screening av kemikalier, 2011, Lst Uppsala Edeboviken H

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton   3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation Makroalger och gömfröiga växter   Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Screening av kemikalier, 2011, Lst Uppsala Prioriterade ämnen   En gång 2011 2012
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Screening av kemikalier, 2011, Lst Uppsala Prioriterade ämnen Antracen En gång 2012 2012
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Screening av kemikalier, 2011, Lst Uppsala Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2011 2011
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Hallsta pappersbrukLjusförhållandenSiktdjup
Makroalger och gömfröiga växter
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Operativ övervakningRK, Hallsta pappersbrukNäringsämnenTotalmängd fosfor - sommar
NäringsämnenTotalmängd kväve - sommar
Växtplankton