Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östhammarsfjärden (WA86519692)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östhammarsfjärden (WA86519692)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östhammarsfjärden (WA86519692)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östhammarsfjärden (WA86519692)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Uppsala - 03
Kommun
Östhammar - 0382
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Östhammarsfjärden
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6683796
SWEREF99 TM Östlig: 689282

RT 90 2,5 gon V - X: 6683799
RT 90 2,5 gon V - Y: 1644800

WGS84 Latitud: 60.24
WGS84 Longitud: 18.42

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östhammars kommun Växtplankton Östhammarsfjärden S Östhammarsfjärden S
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Östhammarsfjärden S Östhammarsfjärden S

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östhammars kommun Växtplankton Växtplankton   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östhammars kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 0 -
RK, Östhammars kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 0 -