Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Yttre Fjärden (WA51799579)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Yttre Fjärden (WA51799579)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Yttre Fjärden (WA51799579)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Yttre Fjärden (WA51799579)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6732814
SWEREF99 TM Östlig: 624119

RT 90 2,5 gon V - X: 6733625
RT 90 2,5 gon V - Y: 1580225

WGS84 Latitud: 60.7116083804
WGS84 Longitud: 17.2745767309

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten K627 Gävle Fjärdar K627
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten K627 Gävle Fjärdar K627

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton   3 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2002 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   3 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen   5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Järn 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Mangan 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Krom 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande   5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen   5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 5 gånger per år 2012 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1990 -
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Gästriklands kustvattenLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 157227 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000