Gävle Fjärdar

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE673562-158247
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
1990
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6734841
SWEREF99 TM Östlig: 626343

RT 90 2,5 gon V - X: 6735625
RT 90 2,5 gon V - Y: 1582475

WGS84 Latitud: 60.7290938224
WGS84 Longitud: 17.3166152326

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten K630 Gävle Fjärdar
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten K630 Gävle Fjärdar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton   1 gång per år 2002 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2002 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen   4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande   4 gånger per år 1990 2011
SRK, Gästriklands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1990 2011

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Nej K630 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000