Ögerbofjärden, vid fiberbankarna

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE706252-170408
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hörnefors området sek namn (SE633460-195860)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Megrundsområdet (WA86698934)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Megrundsområdet (WA86698934)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Megrundsområdet (WA86698934)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Södra Bottenviken kust
Södra Västerbotten med kustvatten
Startår
1983
Slutår
2005
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7063153
SWEREF99 TM Östlig: 743840

RT 90 2,5 gon V - X: 7062526
RT 90 2,5 gon V - Y: 1704080

WGS84 Latitud: 63.6118734588
WGS84 Longitud: 19.9208478697

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Ögerbofjärden, Vid fiberbankarna

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1983 2005