Ögerbofjärden, HÖ2

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE706292-170420
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hörnefors området sek namn (SE633460-195860)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Megrundsområdet (WA86698934)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Megrundsområdet (WA86698934)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Megrundsområdet (WA86698934)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-03-18 11:41 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södra Västerbotten med kustvatten
Startår
1983
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7063557
SWEREF99 TM Östlig: 743964

RT 90 2,5 gon V - X: 7062928
RT 90 2,5 gon V - Y: 1704209

WGS84 Latitud: 63.615396032
WGS84 Longitud: 19.923962698

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Ögerbofjärden, HÖ2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2015 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2015 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2015 2016

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1983 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1983 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 1983 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 1983 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1983 2016
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1983 2016