Ögerbofjärden, öster om piren

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE706325-170421
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hörnefors området sek namn (SE633460-195860)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hörnefors området sek namn (WA27609565)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hörnefors området sek namn (WA27609565)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hörnefors området sek namn (WA27609565)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Södra Bottenviken kust
Södra Västerbotten med kustvatten
Startår
1983
Slutår
2005
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7063882
SWEREF99 TM Östlig: 743969

RT 90 2,5 gon V - X: 7063253
RT 90 2,5 gon V - Y: 1704218

WGS84 Latitud: 63.618298839
WGS84 Longitud: 19.9245651933

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Ögerbofjärden, Öster om piren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 2005
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1983 2005