Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hörnån (WA95843453)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hörnån (WA95843453)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hörnån (WA95843453)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hörnån (WA95843453)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Hörnån - SE29000
Åtgärdsområden
Södra Bottenviken kust
Södra Västerbotten med kustvatten
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7063882
SWEREF99 TM Östlig: 743756

RT 90 2,5 gon V - X: 7063256
RT 90 2,5 gon V - Y: 1704005

WGS84 Latitud: 63,6184489774098
WGS84 Longitud: 19,9202864555032

ETRS-89 Latitud: 63.61844
ETRS-89 Longitud: 19.92027

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Hörneån (utloppet), HÖ1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1983 -
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1983 -
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1983 -
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1983 -
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1983 -
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1983 -
RK, Hörnefors avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1983 -