Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Österfjärden (WA21514236)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Österfjärden (WA21514236)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Österfjärden (WA21514236)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Österfjärden (WA21514236)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7075764
SWEREF99 TM Östlig: 763459

RT 90 2,5 gon V - X: 7074890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1723860

WGS84 Latitud: 63.7104888796
WGS84 Longitud: 20.3359795921

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi U9 Nya Obbolabron - U9

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Växtplankton   3 gånger per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2020 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 6 gånger per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 6 gånger per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - vinter 1 gång per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - vinter 1 gång per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 3 gånger per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 3 gånger per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Ljusförhållanden   3 gånger per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 6 gånger per år 2020 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1977 -
SRK, Ume- och Vindelälven Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1977 2019

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Ume- och VindelälvenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, Ume- och VindelälvenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Nej NYA OBBOLABRON Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000