Näsudden, Rönnskär

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE718610-176145
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) (WA17311472)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1989
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7187424
SWEREF99 TM Östlig: 799629

RT 90 2,5 gon V - X: 7186100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1761450

WGS84 Latitud: 64.6777949142
WGS84 Longitud: 21.2864053031

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Rönnskärsverken Metallhalter i vattenlevande snäckor Näsudden, Rönnskär

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Rönnskärsverken Metallhalter i vattenlevande snäckor Prioriterade ämnen   Var femte år 1989 2009
RK, Rönnskärsverken Metallhalter i vattenlevande snäckor Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 1989 2009
RK, Rönnskärsverken Metallhalter i vattenlevande snäckor Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 1989 2009
RK, Rönnskärsverken Metallhalter i vattenlevande snäckor Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 1989 2009
RK, Rönnskärsverken Metallhalter i vattenlevande snäckor Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 1989 2009
RK, Rönnskärsverken Metallhalter i vattenlevande snäckor Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 1989 2009
RK, Rönnskärsverken Metallhalter i vattenlevande snäckor Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 1989 2009
RK, Rönnskärsverken Metallhalter i vattenlevande snäckor Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 1989 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, RönnskärsverkenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, RönnskärsverkenPrioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink