Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Seskaröfjärden (WA70941197)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Seskaröfjärden (WA70941197)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Seskaröfjärden (WA70941197)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Seskaröfjärden (WA70941197)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Haparanda - 2583
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Sangisälvens och Keräsjoki med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7327161
SWEREF99 TM Östlig: 896386

RT 90 2,5 gon V - X: 7324600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1860000

WGS84 Latitud: 65.8182859553
WGS84 Longitud: 23.6941375647

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Seskaröfjärden Seskaröfjärden
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Seskaröfjärden Seskaröfjärden
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Seskaröfjärden Seskaröfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Prioriterade ämnen   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen   Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1992 -
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen DDT En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2012 2012
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1992 -
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2012 2012
VER, Norrbottens län, Miljögifter i fisk och sediment Miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klordan En gång 2012 2012
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin annat 1992 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment Metaller i marina sedimant Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fiskPrioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sedimentPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar