Stockholm - Kommun

  • Områdesstatistik
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Nu kan du välja att se material ifrån en specifik vattenförvaltningscykel med ”Val av förvaltningscykel”, ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. I förvaltningscykel 1 och 2 ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I de pågående Förlängning av cykel 2 och Förvaltningscykel 3 ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Sammanställning över vattenkategorier

Vattentyp Antal Längd/area
Grundvatten 2 1,09 km2
Kust 3 18,38 km2
Sjö 14 117,83 km2
Vattendrag 4 24,28 km
Summa 23  
Statistiken avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster 2019-03-23
Visa statistik för
Senaste bedömning
    

Hämtar...