Sverige - Land

  • Områdesstatistik
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Sammanställning över vattenkategorier

Vattentyp Antal Längd/area
Grundvatten 3702 40 766,63 km2
Kust 654 33 431,53 km2
Sjö 7453 31 948,11 km2
Utsjövatten (mellan 1-12 nm) 19 47 140,11 km2
Vattendrag 15688 84 674,38 km
Summa 27516  
Statistiken avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster 2024-04-15
Visa statistik för
Senaste bedömning
    

Hämtar...