skärmavbild excelark

Hämta data och kartor

Om kartpublicering, WMS:er, shapefiler, exporter och API.


Publicering av kartor

För tillstånd att publicera kartor från Länsstyrelsernas WebbGIS rekommenderar länsstyrelsen att man ber om tillstånd av upphovsrättsinnehavaren av bakgrundskartorna, Lantmäteriet och Trafikverket (NVDB).

För uttag av kartor och annan data i VISS ska det framgå att informationen är hämtad från VISS och vilket datum uttaget gjordes.

Vattenmyndigheternas WMS-tjänster

Vattenmyndigheterna har ett antal WMS:er som visar utvald information från VISS, bland annat olika klassningar och parametrar. En WMS fungerar som ett tittskåp som du kan ansluta till ditt eget GIS-program via en url. Det går alltså att kombinera våra WMS:er med era egna data för att kunna titta på vilka klassningar vattenförekomsterna har i det område du är intresserad av vid till exempel framtagandet av planer eller om en ny verksamhet ska etableras. Det går alltså inte att utföra några analyser med hjälp av WMS utan de är endast till för informationsspridning.

Länk till WMS-tjänster på GeodataKatalogen

Vattenförekomster, klassningar och MKN som shapefiler

Det finns möjlighet att ladda ner geodata från VISS på Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Geodatat hittas lättast genom att flitrera på ansvarig organisation - Vattenmyndigheterna. Filerna tillhandahålls i shapeformat samt som geodatabas med referenssystem SWEREF 99 TM. 

Länk till Vattenmyndighetens data på GeodataKatalogen.

Geometrier för huvud- och delavrinningsområden och havsområden mm finns tillgängligt för nedaddning på SMHI:s webbsida med öppna data. 

Exporter

Under fliken Hämta data finns det en rad olika exportfunktioner där man kan få ut data från VISS på olika sätt. Du kan även välja mellan olika format (Excel och textfiler).

https://viss.lansstyrelsen.se/Exports.aspx

VISS API (Application Programming Interface)

I VISS öppna API kan man få ut i princip all information som finns i VISS på ett maskinläsbart sätt som kan användas i andra applikationer. Mer information hur man gör finns på API sidan https://viss.lansstyrelsen.se/api

Här hittar du mer information om villkor för användning i VISS.