Meny

Meny

Vattenmyndigheterna tillhandahåller miljödata som insamlas och används operativt inom vattenmyndigheternas uppdrag enligt vattenförvaltningsförordningen. Vattenmyndigheterna har en datapolicy för vidareutnyttjande av data i VISS (VattenInformationsSystem Sverige).

Policyn omfattar miljödata som vattenmyndigheterna:

  • - äger eller ansvara för (upphovsrättsinnehavare)
  • - finansierar huvuddelen av produktionen
  • - lagrar

Policyn gäller även data som kommer från länsstyrelserna inom vattenförvaltningen.

CC0 licens – fri användning

Data i VISS är fri att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Vattenmyndigheterna delar data med alla som vill använda dem genom att avsäga sig alla rättigheter
enligt upphovsrättslagstiftningen, inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så långt lagen tillåter. Detta påverkar inte patent eller varumärkesrättigheter på något sätt.

Källhänvisning

Så långt det är möjligt ska VISS anges som källa, med länk och datum för nedladdning.

Att leverera data till VISS

Vattenmyndigheterna förväntar att alla som levererar data till VISS har tillgängliggjort denna med CC0 licens. Alla de data och produkter som finansieras av allmänna medel skall vara fullt tillgängliga för användning av andra med så få restriktioner som möjligt.

Om dataleverantören inte kan leva upp till de ovan nämnda tillgänglighetskraven, skall upphovsrätt specificeras.

Vattenmyndigheterna accepterar och uppmuntrar till ett aktivt engagemang av allmänheten som leverantörer av data (crowd sourcing och citizen science). Vattenmyndigheterna kommer att använda dessa data där det är relevant.  

Mer om vad CC0 licens innebär kan du läsa här.

Relaterade dokument

VISS Copyrightmärkning - PDF


Publicering av kartor

De bakgrundskartor som används i karttjänsten är upphovsrättsskyddade. Allt vidareutnyttjande av kartbilderna kräver särskilt tillstånd från respektive upphovsrättsinnehavare: Lantmäteriet, NVDB, ESRI Inc,
RAÄ, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SVO, SCB, SJV, FM, Bergsstaten, SLU, DIRNAT.

CC0 licens – fri användning

Data i VISS är fri att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Läs mer här

Senast uppdaterad: 2020-02-25 08:33