Meny

Meny

Tillgänglighet för webbplatsen VISS

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen VISS uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Det kan finnas innehåll som inte är tillgängligt för dig och som är undantaget från lagens tillämpningsområden enligt beskrivningen nedan. Om du behöver tillgång till saker i VISS som är undantagna kan du kontakta oss genom att skicka e-post till:

viss_support@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi jobbar med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 

Bristande förenlighet med lagkraven

Koden validerar inte [WCAG 4.1.1]

Sidtitlar är inte alltid beskrivande [WCAG 2.4.2]

Rubriker och etiketter är inte alltid beskrivande [WCAG 2.4.6]

Tydliga och klickbara fältetiketter saknas [WCAG 3.3.2]

Koden anger inte vad de olika delarna av sidorna har för roll [WCAG 1.3.1]

Vanliga formulärfält är inte uppmärkta i koden [WCAG 1.3.5]

Det är inte möjligt att ångra klick [WCAG 2.5.2]

Alla knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter [WCAG 2.5.3]

Vi har inte tagit i beaktning att skräddarsydda komponenter ska fungera i hjälpmedel [WCAG 4.1.2]

Vi har inte tagit i beaktning att hjälpmedel ska kunna presentera meddelanden som inte är i fokus [WCAG 4.1.3]

 

Problem vid tangentbordsnavigation

Tabbordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3]

Det är svårt att visuellt uppfatta vilket element som är i tangentbordsfokus [WCAG 2.4.7]

Funktionalitet för att hoppa förbi återkommande innehåll med tangentbordsnavigationen saknas [WCAG 2.4.1]

Det går inte att interagera med lagerlistan i kartan genom att bara använda tangentbordet [WCAG 2.1.1]

Det förekommer situationer där oväntade förändringar vid fokusering uppstår, t.ex. vid tabbnavigation i kartan. [WCAG 3.2.1]

 

Problem vid användning utan synförmåga

På sidor med andra språkvarianter än svenska är inte lang-attribut angivet i HTML-koden. [WCAG 3.1.1]

Det finns otydliga eller icke beskrivande länkar som gör det svårt att använda visa hjälpmedel [WCAG 2.4.4]

 

Problem med nedsatt synförmåga

Webbplatsen är inte responsiv; vilket gör den svårläst på mindre skärmar och kräver att användaren scrollar i både höjdled och sidled [WCAG 1.4.10]

Text som ligger mot grå bakgrund på sidan och i sidfoten har för dålig kontrastverkan [WCAG 1.4.3]

Grafik kan ha otillräckliga visuella gränser eller dålig kontrast, vilket kan göra det svårt att göra element urskiljbara [WCAG 1.4.11]

Det går inte att ändra avståndet mellan tecken, rader, stycken och ord i förhållande mot teckensnittet [WCAG 1.4.12]

Popup-funktioner kan störa användarens förmåga att genomföra en uppgift och det går inte att föra muspekaren över det innehåll som visas utan att innehållet försvinner (QTips) [WCAG 1.4.13]

 

Problem med nedsatt hörselförmåga

Rörlig media är inte textad [WCAG 1.2.2]

Syntolkning eller alternativ till syntolkning för videoinspelningar saknas [WCAG 1.2.3]

 

Behöver du hjälp att använda VISS?

Kontakta viss_support@lansstyrelsen.se så hjälper vi dig.

Senast uppdaterad: 2020-10-06 16:00