Odling utan bekämpningsmedel

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000772
Odling utan bekämpningsmedel
VISSMEASURETYPE000772
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Odling utan bekämpningsmedel
Kvadratkilometer Sekundär enhet
Hektar Primär enhet
Ton Sekundär enhet
2 år
2012-09-27 12:14
2019-08-16 13:16
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter
Förorening av miljögifter

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 1 450 kr/ha/år - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Baserat på ersättningen.

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 2 900 kr/ha - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Baserat på ersättningen. Stödet är tvåårigt.

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 1 500 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Minskad påverkan från förorening
Reduktion av aktuellt PRIO ämne angivet i mg l-1
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift