Åtgärdsutredning - övervakningsbehov

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000903
Om status är klassificerad sämre än god med riskklassificering Risk – Risk, finns inte tillräckligt underlag för att kunna kvantifiera påverkan och definiera en lämplig åtgärd.
Denna åtgärdskategori används för att sammanställa de vattenförekomster som behöver kopplas till undersökande övervakning.
Åtgärdsfas ska vara: Möjlig
Skall Inte flaggas då den inte ingår i underlaget för åtgärdsprogrammet.
VISSMEASURETYPE000903
Publik och till planering
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning - övervakningsbehov
Antal Primär enhet
1 år
2013-11-05 10:46
2019-12-05 13:44
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift För Påverkan som åtgärd riktas mot finns ingen uppgiftFör Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 10 000 kr/st - Sverige 25-2000 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 10 000 kr/st - Sverige 25-2000 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 10 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift