Delåtgärd pågående

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001013
Delåtgärder pågår på objektet. I pågående efterbehandlingar av förorenade områden räknas även delprojekt in. Det vill säga områden där bara en del av området efterbehandlas.
VISSMEASURETYPE001013
Publik och till planering
EBH-stödet
Delåtgärd pågående
Efterbehandling av miljögifter
 
Delåtgärd pågående
Meter Sekundär enhet
Kilometer Sekundär enhet
Avstånd (meter) till ytvatten Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Kvadratkilometer Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Ton Sekundär enhet
Kilo Sekundär enhet
100 år
2019-06-20 09:32
2019-10-16 13:54
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - Förorenade områden
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
Historisk förorening

Påverkan grundvatten

Punktkällor - Förorenade områden
Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark
Historisk förorening

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter
Övriga miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

30 000 000 kr/st - Sverige, Land

50-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

200 000 kr/st - Sverige, Land

50-1000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

30 200 000 kr/st - Sverige, Land

20-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv

Miljöindikatorer

Förorenade områden Positiv
För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgift

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Efterbehandling av förorenade områden
Åtgärder mot utsläpp samt utfasning av prio-ämnen