RK, Bergs Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Bergs Kommun
RK, Recipientkontroll
1985
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:39
2011-06-17 13:39

Provtagning på recipient har förekommit sedan 1985 med olika parametrar beroende på vilket lab som analyserat proverna. Provtagningen har inte skett regelbundet. Nuvarande provtagningsprogram sedan 2010
Undersökningstyper
Startår 1994 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Övriga biologiska parametrar 1994 - 8 gånger per år xxxxxxxxxxxx
E-coli 1994 - 8 gånger per år xxxxxxxxxxxx
SS 02 81 67 utg 2 mod MF
Heterotrofa bakterier 1994 - 8 gånger per år xxxxxxxxxxxx
SS-EN ISO 6222:1999 mod. (*)
Koliforma bakterier 1994 - 8 gånger per år xxxxxxxxxxxx
SS 02 81 67 utg 2 MF