Miljökonsekvensbeskrivningar Kalmar län, MKB

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Genomförda miljökonsekvensbeskrivningar i Kalmar län, där data har använts för statusklassificeringar av vatten för vattendirektivet.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kalmar län
Annat
2006
-
Under uppbyggnad
Kalmar
2015-01-20 10:26
2015-01-22 13:39

Miljökonsekvensbeskrivning, Trolleboda, Södra Kalmarsund
Undersökningstyper Vegetationsklädda bottnar, ostkust
Startår 2006 Slutår 2006
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makroalger och gömfröiga växter 2006 2006 En gång Linnéuniversitetet