SCR och VER miljögifter Uppsala län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening- och verifieringsundersökningar av vatten och sediment i Uppsala län
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Uppsala län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Uppsala
2015-02-23 08:45
2015-02-25 12:15

Screening- och verifieringsövervakning i vatten och sediment i Uppsala län
Undersökningstyper
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2008 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2008 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2008 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning