KÖ, Kalix kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid kommunala reningsverk i Töre älv och Sangis älv.
År 2012 utökades provtagningen till 4 gånger per år. I Töreälven finns en nationell övervakningsstation (flodmynning) som används som jämförelse med provpunkt nedströms reningsverket i Töre.

År 2015 undersöktes Mjöträsket vid tre tillfällen (fyra stationer i sjön).
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kalix kommun
KÖ, kommunal övervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
2015-11-26 11:35
2019-04-03 12:00
ID Namn Författare År URL Fil