Dioxinprojekt 1, Västerbotten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kartläggning av källor till dioxiner i två kustvatten i Västerbottens län, Nordmalingsfjärden och Kallholmsfjärden. Jämförelse av dioxinmönster i utsläppsvatten från pågående verksamheter och sedimentens dioxinmönster. Sedimentprover togs 2003-2007 och prover på utsläppsvatten togs 2008.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Annat
2003
2008
Avslutat
Västerbotten
2016-12-14 11:13
2018-11-13 09:53

Undersökningstyper x
Startår 2003 Slutår 2006
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2003 2006 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och furaner
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2003 2006 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2003 2006 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och furaner