RK, Reningsverk östra Dorotea

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-18 12:33
Sötvatten
Löpande program
Dorotea kommun
RK, Recipientkontroll
1980
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 09:59
2011-02-22 13:29

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1980 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1980 - 4 gånger per år ALcontrol AB
COD-Mn, O2, Syremättnad
Ljusförhållanden 1980 - 4 gånger per år ALcontrol AB
Turbiditet, Färg,
Näringsämnen 1980 - 4 gånger per år ALcontrol AB
NO3-N, TOC, tot-N, tot-P, PO4-P
Salthaltsförhållanden 1980 - 4 gånger per år ALcontrol AB
Konduktivitet
Försurning 1980 - 4 gånger per år ALcontrol AB
pH, Alkalinitet, SO4
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1980 - 4 gånger per år ALcontrol AB
Ca, Mg, Suspenderade ämnen, Hårdhet