Sedimentlevande makrofauna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med delprogrammet är att beskriva tillstånd och förändringar i sedimentlevande makrofauna i Sverige kust- och utsjöområden.

Resultaten från delprogrammet följer förändringar i makrofauna som kan uppstå på grund av till exempel fysisk påverkan, belastning av organiskt material och miljöfarliga ämnen. På lång sikt och över stora områden kan effekter av ökad koldioxidkoncentration i atmosfär mätas minskar pH i akvatiska miljöer, ökar temperatur lösligheten av syre i vatten.

Insamling av makrofauna sker genom provtagning av ett sedimentprov (0,1 m2) per station under perioden april–juni med olika frekvens årligen och vartannat år (jämna eller udda år) inom delprogrammet.

Andra undersökningar av makrofauna använder liknande metoder men anpassar provtagningen avseende placering, antal replikat och frekvens till respektive syfte.

Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Stockholms län
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2018
-
Pågående
Kalmar
2019-04-02 19:21
2022-10-13 11:10

Undersökningstyper
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 2017 - annat SMHI