RK, Kemira

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vatten och sedimentprovtagningar i samband med riskutredning av läckage från Kemiras förorenade markoråden.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RK, Recipientkontroll
2012
-
0
Skåne
2019-07-01 15:37
2019-07-02 13:58
  • Det finns inga flaggor för den valda kategorien
  • Det finns inga stationer med särskild användning i detta övervakningsprogram