KÖ, Vattenkemi i vattendrag, Linköpings kommun Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kommunal övervakning utförd av Linköpings kommun.
Ej granskad
Sötvatten
Miljögiftssamordning
Punktinsats
KÖ, kommunal övervakning
2020
-
Pågående
Östergötland
2021-06-03 15:43
2021-06-04 10:45

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2020 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2020 2021 12 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2020 2021 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö