RK, Robertsfors avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-18 12:34
Sötvatten
Löpande program
Robertsfors kommun
RK, Recipientkontroll
1981
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 13:09
2011-02-22 13:42

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1981 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1981 - 2 gånger per år Robertsfors kommun
COD_Mn, BOD7, Syre
Näringsämnen 1981 - 2 gånger per år Robertsfors kommun
F'rg, Tot-N, Tot-P
Temperaturförhållande 1981 - 2 gånger per år Robertsfors kommun
Temperatur
Försurning 1981 - 2 gånger per år Robertsfors kommun
pH, Alkalinitet
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1981 - 2 gånger per år Robertsfors kommun
Kolif. bakt. 35, E-coli