RK, Storlidengruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:49
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1999
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-16 16:33
2019-02-04 15:41

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1999 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Tot-N
Prioriterade ämnen 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Pb, Cd, Hg, Olja
Kadmium och kadmiumföreningar 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Bly och blyföreningar 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Särskilda förorenande ämnen 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Koppar, zink och arsenik
Arsenik 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Zink 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Koppar 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Salthaltsförhållanden 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Konduktivitet
Försurning 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
pH
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1999 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Västerbottens län
Suspenderat material, As