RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakning av bestånden av lax och havsöring genom årliga elfisken. Vissa lokaler utgör också en del i kalkningsuppföljningen.
Godkänd
2011-02-28 11:12
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1981
-
Pågående
Halland
2011-01-31 09:25
2011-05-27 09:29

Övervakning av bestånden av lax och havsöring genom årliga elfisken. Vissa lokaler utgör också en del i kalkningsuppföljningen.
Undersökningstyper Elfiske i rinnande vatten
Startår 1981 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1981 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser