SRK Indalsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade recipientkontrollen av Indalsälven startade 1992 på initiativ av Länsstyrelsen i Jämtlands län och bedrivs sedan 1997 av Indalsälvens vattenvårdsförbund (IVVF). Indalsälvens vattenvårdsförbund har idag 25 medlemmar i form av företag, organisationer och kommuner i avrinningsområdet. Verksamheten är främst miljöövervakning i form av en samordnad kontroll av Indalsälvens vattenkvalitét.
Kontrollen är en förutsättning för att kunna spåra eventuella förändringar i miljökvaliteten orsakade av verksamheter inom avrinningsområdet eller, som i fallet med försurningen, orsakade av långväga transporterade luftföroreningar.
Den samordnade recipientkontrollen i Indalsälven är baserad på Naturvårdsverkets metodbeskrivning för recipientkontroll av vatten. Programmet omfattar analys av Näringsämnen/eutrofiering, Syretillstånd och syretärande ämnen, Ljusförhållanden, Surhet/försurning samt även mikrobiologiska/älvens hygieniska aspekter.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 10:09
Sötvatten
Löpande program
Indalsälvens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1993
-
Pågående
Jämtland
Västernorrland
2011-02-28 10:03
2011-03-04 13:47

Undersökningstyper
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Övriga biologiska parametrar 1993 - 4 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
E-coli 1993 - 4 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS 028167-2
Heterotrofa bakterier 1993 - 4 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS-EN ISO 6222
Koliforma bakterier 1993 - 4 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS 028167-2