SRK Indalsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade recipientkontrollen av Indalsälven startade 1992 på initiativ av Länsstyrelsen i Jämtlands län och bedrivs sedan 1997 av Indalsälvens vattenvårdsförbund (IVVF). Indalsälvens vattenvårdsförbund har idag 25 medlemmar i form av företag, organisationer och kommuner i avrinningsområdet. Verksamheten är främst miljöövervakning i form av en samordnad kontroll av Indalsälvens vattenkvalitét.
Kontrollen är en förutsättning för att kunna spåra eventuella förändringar i miljökvaliteten orsakade av verksamheter inom avrinningsområdet eller, som i fallet med försurningen, orsakade av långväga transporterade luftföroreningar.
Den samordnade recipientkontrollen i Indalsälven är baserad på Naturvårdsverkets metodbeskrivning för recipientkontroll av vatten. Programmet omfattar analys av Näringsämnen/eutrofiering, Syretillstånd och syretärande ämnen, Ljusförhållanden, Surhet/försurning samt även mikrobiologiska/älvens hygieniska aspekter.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 10:09
Sötvatten
Löpande program
Indalsälvens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1993
-
Pågående
Jämtland
Västernorrland
2011-02-28 10:03
2011-03-04 13:47

Baseras på Naturvårdsverkets Rapport 3108 (1986). Metodbeskrivningar, recipientkontroll vatten. Del 1,
undersökningsmetoder för basprogram.
Undersökningstyper
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
Syrgas 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS-EN 25814
Kemisk syreförbrukning, Mn 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS 028118
Ljusförhållanden 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
Vattenfärg 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS-EN ISO 7887:4
Grumlighet 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS 028125-1
Näringsämnen 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
Totalkväve 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS-EN ISO 11905-1autoanal.
Totalfosfor 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS 028127-2
Nitrat 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS-EN ISO 10304-1
Temperaturförhållande 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
Temperatur 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
Salthaltsförhållanden 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
Konduktivitet 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS-EN 27 888
Försurning 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
pH 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS 028122-2
Alkalinitet 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: SS-EN ISO 9963-2
Sulfat 2003 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2003 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
Klorid 2003 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
Kalcium 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: ICP-MS EPA200.8 mod.
Magnesium 1993 - 6 gånger per år Indalsälvens Vattenvårdsförbund
method: ICP-MS EPA200.8 mod.