RMÖ, Mjukbottenfauna i kust och hav, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att övervaka och påvisa om några förändringar sker i mjukbottenlevande makrofaunasamhället, syrehalten i bottenvatten samt i sedimenten.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1997
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 12:49
2011-02-28 12:58

Undersökningstyper Sediment – basundersökning
Startår 1996 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1996 - 1 gång per år SMHI
Vattenhalt 1996 - 1 gång per år SMHI
Glödförlust 1996 - 1 gång per år SMHI