NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom detta delprogram analyseras miljögifter i fiskprover som tagits och lagrats i provbank enligt delprogrammet Miljögifter, provbankning inom programområde Sötvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1981
-
Pågående
Norrbotten
Kalmar
Kronoberg
Värmland
Gotland
Jämtland
Västra Götaland
Stockholm
Dalarna
Örebro
Skåne
Jönköping
Västernorrland
Gävleborg
Halland
Västerbotten
Blekinge
Södermanland
Västmanland
2011-03-01 13:57
2022-10-13 10:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abiskojaure SE758208-161749 Abiskojaure 6710 Torneälven
2 Allgjuttern SE642489-151724 Allgjuttern 6721 Botorpsströmmen
3 Bolmen SE629511-136866 Bolmen 6155 Lagan
4 Brännträsket SE728095-175926 Brännträsket 6062
5 Bysjön SE658086-130264 Bysjön 8048 Göta älv
6 Bästeträsk SE642555-168553 Bästeträsk 4516 Kustområde
7 Degervattnet SE708512-152086 Degervattnet 9018 Ångermanälven
8 Fiolen SE633025-142267 Fiolen 5344 Mörrumsån
9 Fräcksjön SE645289-128665 Fräcksjön 9026 Göta älv
10 Fysingen SE660749-161885 Fysingen 4819 Norrström
11 Gipsjön SE672729-138082 Gipssjön 4517 Göta älv
12 Grytsjön261 utlo SE652729-143310 Grytsjön 5409 Norrström
13 Hjärtsjön SE632515-146675 Hjärtsjön 9020 Alsterån
14 Horsan SE642008-168013 Horsan 6717
15 Krageholmssjön SE615375-137087 Krageholmssjön 9019 Kustområde
16 Krankesjön SE617797-135339 Krankesjön 6718 Kävlingeån
17 Kvarnsjön m Lövsjön utlo SE664657-143346 Kvarn-/Lövsjön 8397 Göta älv
18 Kärmen SE657712-143925 Kärmen 5250 Göta älv
19 L Tomsjön utlo SE664829-142563 Lilla Tomsjön 8398 Göta älv
20 Lilla Öresjön SE638665-129243 Lilla Öresjön 4821 Rolfsån
21 Limmingsjön SE660804-142742 Limmingsjön 4515 Göta älv
22 Munksjön SE640746-140268 Munksjön 5093 Motala ström
23 Remmarsjön SE708619-162132 Remmarsjön 9021 Gideälven
24 Skärgölen SE640609-148673 Skärgölen 7088 Motala ström
25 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön 4815 Dalälven
26 Stensjön SE683673-154083 Stensjön 6720 Ljusnan
27 Stora Envättern SE655587-158869 Stora Envättern 5747 Trosaån
28 Stora Lysingen SE657413-143140 Stora Lysingen 8385 Göta älv
29 Stora Skärsjön SE628606-133205 Stora Skärsjön 6722 Genevadsån
30 Stor-Backsjön SE695220-143383 Stor-Backsjön 5678
31 Stor-Björsjön SE706083-132287 Stor-Björsjön 4816
32 Stor-Tjulträsket SE731799-151196 Stor-Tjulträsket 6709
33 Storvindeln SE728271-157578 Storvindeln 6711 Umeälven
34 Storvindeln SE728960-156080 Storvindeln 4817 Umeälven
35 Svartsjön SE651609-140839 Svartsjön 9427 Göta älv
36 Sännen SE624421-147234 Sännen 6132
37 Tärnan SE660680-164478 Tärnan 4213
38 Tärnan SE660688-164478 Tärnan 4213 Kustområde
39 Älgsjön SE655275-153234 Älgsjön 4513 Nyköpingsån
40 Ämten284 utlo SE659426-145238 Ämten med Dammsjön 8442 Norrström
41 Övre Skärsjön SE663532-148571 Övre Skärsjön 5669 Norrström