RMÖ, Skåne län, Grundvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Skåne
2011-03-04 15:44
2016-02-02 09:16

Regional övervakning av grundvattenkemi i Skåne
Undersökningstyper
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4-D, atrazin, bentazon, BAM (2,6-diklobensamid), cyanazin, desetylatrazin, desetylisopropylatrazin, desisopropylatrazin, diklorprop, dimetoat, diuron, etofumesat, ETU, fenoxaprop-P, fluroxipyr, glyfosat, AMPA, isoproturon, klopyralid, kvinmerak, MCPA, mekoprop, metamitron, metazaklor, metribuzin, simazin, terbutylazin
Klorid 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2007 2007 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning