KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Program för uppföljning av kalkningens effekter i sjöar och vattendrag. Programmet omfattar vattenkemiska undersökningar, bottenfauna, kiselalger och fisk i vattendrag, samt nätprovfiske i sjöar.
Godkänd
2011-02-28 11:03
Inom programmet används undersökningsspecifika ID-beteckningar (och i en del fall även namn) på stationerna. Detta kan för närvarande inte läggas in i VISS utan får kompletteras längre fram om/när strukturen ändras.
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1992
-
Pågående
Halland
Västra Götaland
Kronoberg
Jönköping
Skåne
2011-02-01 11:38
2021-12-06 11:58

Undersökningarna omfattar på alla stationer analys av pH, alkalinitet, konduktivitet, färg, kalcium och magnesium. På ett urval av stationerna görs analys av fraktionerat aluminium (33 stationer) och av sulfat och summa nitrat och nitrit (24 stationer). Provtagningsfrekvensen varierar i basprogrammet mellan 1 och 14 gånger per år. Analys av övriga parametrar görs 6 gånger per år under perioden oktober-mars.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1978 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1978 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1978 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1978 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1987 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 1987 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1987 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö