RK, Östhammars kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll Östhammars kommun
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Östhammars kommun
RK, Recipientkontroll
2000
-
Pågående
Uppsala
2011-03-09 15:25
2011-03-11 14:53

Undersökningens syfte är att beskriva och följa miljöpåverkan på recipienten från Östhamamrs reningsverk och tätort
Undersökningstyper Växtplankton
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2000 - 4 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Klorofyll a 2000 - 4 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)